-
statsobligationer.jpg
-
-

Statsobligationer *

Når det drejer sig om køb af statsobligationer er det væsentligt at overveje en række forhold.

Danske statsobligationer har igennem årtier været en meget populær investeringsmulighed, fordi man ved at låne penge til staten har fået en lidt bedre forrentning af sine penge end på den traditionelle bankkonto – og det uden at påtage sig en reel risiko. Det har nemlig altid været næsten 100 % sikkert, at den danske stat har kunnet tilbagebetale sine lån over tid.

 

I takt med at den danske stat har reduceret sin gæld, er behovet for finansiering via statsobligationer faldet markant. Det betyder med andre ord, at markedet for statsobligationer er faldet i takt med mindre statsgæld.

 

Historiske afkast på statsobligationer kan man dog aldrig alene henholde sig til, men danske statsobligationer er meget stabile og giver et godt afkast.

 

En statsobligation er et omsætteligt værdipapir, som er en fordring på staten, og som typisk har en mellemlang eller lang løbetid, dvs. mellem 5 og 30 år.

 

Hovedparten af Danmarks statens indenlandske obligationsgæld består af fastforrentede obligationslån.

 

Salget af statsobligationer foregår via Københavns Fondsbørs, benævnt Børsen der også sker køb og salg af aktier. Fordelingsmæssigt ejer finansielle institutioner og institutionelle investorer i Danmark og udlandet en meget betydelig del af de danske statsobligationer.

 

Den danske stat udsteder både statsobligationer lydende på daske kroner og på udenlandske valutaer.

-
-
Køb aktie
-